Czym się Zajmujemy

Fundacja została stworzona z wizją dzielenia się wiedzą i udzielania pomocy ludzkości.

Fundacja rozprowadza przedwojnne i powojenne filmy Jerzego Gabryelskiego i wprowadza jego idee na ekran i do teatru.

Fundacja wydała krótką biografię Jerzego Gabryelskiego, p.t. "In Nomine Patriae," napisaną przez znanego Polskiego krytyka filmowego, Janusza Skwarę, włączając przedsłowie założyciela Fundacji, Jacka Gabryelskiego.  Fundacja produkuje filmy dokumentalne, instrukcyjne i inne rodzaje videografii.   Dochód z dystrybucji filmów i publikacji książek, oraz włączając inne czynności zaopatrują Fundacje w środki na działalność chartytatywną. 

Książka, filmy i inne prace napisane przez Jerzego Gabryelskiego są dostępne ekskluzywnie przez Fundację za nominalne donacje.