Close Window

Gabryelski po lewej i Sweryn Kruszynski przy
kamerze filmujac Powstanie Warszawskie, 1944