Close Window

Stanislawa Wysocka in “Czarne Diamenty,” 1939